بازی مزرعه گوسفند حاضر

مزرعه گوسفند

بازی توضیحات: در مزرعه، گوسفند بسیاری برای آنها باید مراقبت خوب را به عمل خواهند آورد: آنها را تغذیه، خوراک، برش و نخ بافت پشم.باید بسیار خوب کارکنان برای مقابله با همه کار.

در مزرعه، گوسفند بسیاری برای آنها باید مراقبت خوب را به عمل خواهند آورد: آنها را تغذیه، خوراک، برش و نخ بافت پشم.باید بسیار خوب کارکنان برای مقابله با همه کار.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مزرعه گوسفند () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مزرعه گوسفند. فراموش نکنید که این بازی به رای مزرعه گوسفند و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.