بازی Bloons حاضر

Bloons

بازی توضیحات: ساقه همه بالن را در بازی Bloons. عکس شخصیت خود را - یک میمون خواهد بود که تعداد معینی از فلش را در هر سطح. همچنین، در هر سطح باید با ضربت بزمین کوبیدن یک تعداد معینی از توپ. کنترل بازی:
هدف، فشار داده و نگه دارید ماوس برای انتخاب محدوده ضربه.

ساقه همه بالن را در بازی Bloons. عکس شخصیت خود را - یک میمون خواهد بود که تعداد معینی از فلش را در هر سطح. همچنین، در هر سطح باید با ضربت بزمین کوبیدن یک تعداد معینی از توپ.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین Bloons () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش Bloons. فراموش نکنید که این بازی به رای Bloons و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.