بازی نبرد رنگ حاضر

نبرد رنگ

بازی توضیحات: در میدان جنگ، شما باید مطمئن شوید که دشمنان خود را گرفتار بالا و ویران کردن نیست شما. شما در نقش یک مربع کوچک از زرد، لازم است که برای کنترل و حمله به دشمنان. به کشته نمی شود، شما باید بر روی دشمن آتش. در بالا، در میدان خود را نشان خواهد داد که چقدر از زندگی شما را دست نخورده.

در میدان جنگ، شما باید مطمئن شوید که دشمنان خود را گرفتار بالا و ویران کردن نیست شما. شما در نقش یک مربع کوچک از زرد، لازم است که برای کنترل و حمله به دشمنان.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین نبرد رنگ () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش نبرد رنگ. فراموش نکنید که این بازی به رای نبرد رنگ و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.