بازی ماجراجویی رای حاضر

ماجراجویی رای

بازی توضیحات: در کوه ها می تواند بسیار خطرناک، به عنوان شما خواهد شد بسیاری از دشمنان که سعی خواهد کرد تا شما را نابود مورد حمله قرار. همه آنها مسلح و خطرناک هستند. هر کدام از سلاح های خاص خود را دارد. اگر آنها اعتصاب، پس از آن شما خواهد شد زندگی، سوختگی و شما ممکن است از دست بدهند.

در کوه ها می تواند بسیار خطرناک، به عنوان شما خواهد شد بسیاری از دشمنان که سعی خواهد کرد تا شما را نابود مورد حمله قرار. همه آنها مسلح و خطرناک هستند. هر کدام از سلاح های خاص خود را دارد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین ماجراجویی رای () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش ماجراجویی رای. فراموش نکنید که این بازی به رای ماجراجویی رای و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.