بازی روز اول در مدرسه حاضر

روز اول در مدرسه

بازی توضیحات: روز اول مدرسه خیلی آسان نیست. دانش آموزان نمی دانم که در آن است ... که قهرمان ما در روز بازی اول در مدرسه باید از طریق مدرسه برای رسیدن به توالت بروید. ما باید برای کمک به مردم برای جلوگیری از قلدر و رفتن به یک مکان کاملا گیج کننده است. برای انجام این کار، با استفاده از ماوس و عقل خود را! برو!

روز اول مدرسه خیلی آسان نیست. دانش آموزان نمی دانم که در آن است ... که قهرمان ما در روز بازی اول در مدرسه باید از طریق مدرسه برای رسیدن به توالت بروید.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین روز اول در مدرسه () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش روز اول در مدرسه. فراموش نکنید که این بازی به رای روز اول در مدرسه و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.