بازی حیوانات چرخ فلک حاضر

حیوانات چرخ فلک

بازی توضیحات: هدف از چرخ فلک بازی حیوانات - همه حیوانات را در این زمینه، آن نیاز به جمع آوری محافل از 4 خرس یکسان، کرگدن، ببر و به همین ترتیب. در سطح پس از آن از گونه ها افزایش خواهد یافت. کنترل بازی:
دایره تبدیل شده است، کلیک کنید.

هدف از چرخ فلک بازی حیوانات - همه حیوانات را در این زمینه، آن نیاز به جمع آوری محافل از 4 خرس یکسان، کرگدن، ببر و به همین ترتیب. در سطح پس از آن از گونه ها افزایش خواهد یافت.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین حیوانات چرخ فلک () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش حیوانات چرخ فلک. فراموش نکنید که این بازی به رای حیوانات چرخ فلک و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.