بازی کارخانه پیکسل حاضر

کارخانه پیکسل

بازی توضیحات: بازگرداندن تصویر تصویر در بازی کارخانه پیکسل، نقاشی مربع در رنگ های مختلف. فشار X - نمونه تصویر را ببینید. دکمه Z، رنگ از اسلحه را تغییر دهید. دوباره در جعبه شلیک به حذف رنگ. کنترل بازی:
ماوس - به هدف / شلیک کنید. X - نمونه. Z - تغییر رنگ.

بازگرداندن تصویر تصویر در بازی کارخانه پیکسل، نقاشی مربع در رنگ های مختلف. فشار X - نمونه تصویر را ببینید. دکمه Z، رنگ از اسلحه را تغییر دهید. دوباره در جعبه شلیک به حذف رنگ.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کارخانه پیکسل () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کارخانه پیکسل. فراموش نکنید که این بازی به رای کارخانه پیکسل و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.