بازی هم رفته در باران حاضر

هم رفته در باران

بازی توضیحات: شایان ستایش رفته پیاده روی با دوستان خود در خیابان بود، و ناگهان شروع به بارش باران و تگرگ. راهنما هم رفته به خانه و مرطوب نمی تواند. وظیفه شما این است که سعی کنید. آن است که باران و تگرگ را به کار گرفته نشده است. چنگ زدن به چتر آنها یک بیت از حفاظت. هر سطح در مدت زمان محدود است. هم رفته به مدیریت کلید با فلش.

شایان ستایش رفته پیاده روی با دوستان خود در خیابان بود، و ناگهان شروع به بارش باران و تگرگ. راهنما هم رفته به خانه و مرطوب نمی تواند. وظیفه شما این است که سعی کنید.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین هم رفته در باران () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش هم رفته در باران. فراموش نکنید که این بازی به رای هم رفته در باران و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.