بازی سرباز مخزن حاضر

سرباز مخزن

بازی توضیحات: سرباز در تانک های فوق مدرن برای رفتن از راه دور، تیراندازی کردن هواپیماهای دشمن و در پایان برای زنده ماندن.ضخیم و نترس از گلوله، راکت حریف.تو بزرگتر و قوی تر!

سرباز در تانک های فوق مدرن برای رفتن از راه دور، تیراندازی کردن هواپیماهای دشمن و در پایان برای زنده ماندن.ضخیم و نترس از گلوله، راکت حریف.تو بزرگتر و قوی تر!

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین سرباز مخزن () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش سرباز مخزن. فراموش نکنید که این بازی به رای سرباز مخزن و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.