بازی دایناسور و شهاب سنگ حاضر

دایناسور و شهاب سنگ

بازی توضیحات: به زمین پرواز شهاب سنگ است که سرزمین ما را از بین ببرد.دایناسورها می خواهید آن را ذخیره کنید، با آنها در صرفه جویی در زمین است.شلیک شهاب سنگ پرواز.

به زمین پرواز شهاب سنگ است که سرزمین ما را از بین ببرد.دایناسورها می خواهید آن را ذخیره کنید، با آنها در صرفه جویی در زمین است.شلیک شهاب سنگ پرواز.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین دایناسور و شهاب سنگ () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش دایناسور و شهاب سنگ. فراموش نکنید که این بازی به رای دایناسور و شهاب سنگ و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.