بازی شبنم حاضر

شبنم

بازی توضیحات: ما باید برای کمک به بابا نوئل را از طریق پیچ و خم، در راهروها که آتش در حال سوختن است.لازم است که در آتش از یخ آن را قرار داده، به طوری که پرتاب بابا نوئل بود قادر به رفتن بیشتر است.

ما باید برای کمک به بابا نوئل را از طریق پیچ و خم، در راهروها که آتش در حال سوختن است.لازم است که در آتش از یخ آن را قرار داده، به طوری که پرتاب بابا نوئل بود قادر به رفتن بیشتر است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین شبنم () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش شبنم. فراموش نکنید که این بازی به رای شبنم و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.