بازی پست ها: - پیدا کردن شماره حاضر

پست ها: - پیدا کردن شماره

بازی توضیحات: مشاهده تصویر شماره.هنگامی که شما بر روی آنها کلیک کنید و آنها را ناپدید می شوند، اگر آن را از دست - جرقه قرار می گیرند.ما باید تمام سری از اعداد را پیدا کنید.بازی در یک زمان و در یک مجموعه از نقاط است.

مشاهده تصویر شماره.هنگامی که شما بر روی آنها کلیک کنید و آنها را ناپدید می شوند، اگر آن را از دست - جرقه قرار می گیرند.ما باید تمام سری از اعداد را پیدا کنید.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین پست ها: - پیدا کردن شماره () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش پست ها: - پیدا کردن شماره. فراموش نکنید که این بازی به رای پست ها: - پیدا کردن شماره و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.