بازی با سلام، تاکسی حاضر

با سلام، تاکسی

بازی توضیحات: شما باید برای رسیدن به مشتری تماس بگیرید.قطعا به نقض قوانین ترافیک، به تصادف و خودرو را در زمان به پرونده برای تماس مشتری نمی کنید.

شما باید برای رسیدن به مشتری تماس بگیرید.قطعا به نقض قوانین ترافیک، به تصادف و خودرو را در زمان به پرونده برای تماس مشتری نمی کنید.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین با سلام، تاکسی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش با سلام، تاکسی. فراموش نکنید که این بازی به رای با سلام، تاکسی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.