بازی نفرین زیر آب از شهر طلایی حاضر

نفرین زیر آب از شهر طلایی

بازی توضیحات: در شهر طلایی سیل می آید.استفاده از ابزار خود را که در طول بازی به شما داده می شود.ترتیب آنها را به طوری که زمانی که با آب پر شده است، مردم به راحتی می توانند فرار کنند.

در شهر طلایی سیل می آید.استفاده از ابزار خود را که در طول بازی به شما داده می شود.ترتیب آنها را به طوری که زمانی که با آب پر شده است، مردم به راحتی می توانند فرار کنند.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین نفرین زیر آب از شهر طلایی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش نفرین زیر آب از شهر طلایی. فراموش نکنید که این بازی به رای نفرین زیر آب از شهر طلایی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.