بازی اژدها بروشور حاضر

اژدها بروشور

بازی توضیحات: مردم از نفرت بی سبب زیستگاه اژدها قرمز آتشین بزرگ را نابود کرد. او می خواهد انتقام، و به قلعه به رایت آن را به زمین آمد. شما اژدها، که به تولید یک هواپیمای جت از آتش و دود برج و تمامی نیروهای پادشاهی را از بین می برد کنترل کنید. با استفاده از موس را به ساقه آتش در همه اشیاء به آنها را از بین ببرد و اجازه ندهید که به شما شلیک، جمع آوری سکه ها و نشانه های حفاظت.

مردم از نفرت بی سبب زیستگاه اژدها قرمز آتشین بزرگ را نابود کرد. او می خواهد انتقام، و به قلعه به رایت آن را به زمین آمد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین اژدها بروشور () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش اژدها بروشور. فراموش نکنید که این بازی به رای اژدها بروشور و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.