بازی مدیر هتل حاضر

مدیر هتل

بازی توضیحات: یک بازی آنلاین که در آن شما سعی می کنید به کار سخت خود را یک مدیر هتل است.آیا نیازمند به معنای واقعی کلمه همه چیز را به نظارت.

یک بازی آنلاین که در آن شما سعی می کنید به کار سخت خود را یک مدیر هتل است.آیا نیازمند به معنای واقعی کلمه همه چیز را به نظارت.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مدیر هتل () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مدیر هتل. فراموش نکنید که این بازی به رای مدیر هتل و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.