بازی سوپر فایل ساسکاتون حاضر

سوپر فایل ساسکاتون

بازی توضیحات: لازم به حذف کارت های زوج.اول، آن که در بالا قرار می گیرند، چرا که آنها را پوشش افشای کارت های جفت زیرین.بنابراین زن و شوهر از این جفت ارز باید تمام کارت ها را نشان می دهد.

لازم به حذف کارت های زوج.اول، آن که در بالا قرار می گیرند، چرا که آنها را پوشش افشای کارت های جفت زیرین.بنابراین زن و شوهر از این جفت ارز باید تمام کارت ها را نشان می دهد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین سوپر فایل ساسکاتون () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش سوپر فایل ساسکاتون. فراموش نکنید که این بازی به رای سوپر فایل ساسکاتون و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.