بازی گنج از نوعی قمه ریف حاضر

گنج از نوعی قمه ریف

بازی توضیحات: ساخت کشتی های خود را در چنین منظور است که دشمن سخت بود به ساقه.خود را به کار کردن تاکتیک ها و استراتژی ها به طوری که به دست کشیدن از تمام کشتی های دشمن است.توجه و مصمم باشید و شما برنده این نبرد دریا.

ساخت کشتی های خود را در چنین منظور است که دشمن سخت بود به ساقه.خود را به کار کردن تاکتیک ها و استراتژی ها به طوری که به دست کشیدن از تمام کشتی های دشمن است.توجه و مصمم باشید و شما برنده این نبرد دریا.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین گنج از نوعی قمه ریف () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش گنج از نوعی قمه ریف. فراموش نکنید که این بازی به رای گنج از نوعی قمه ریف و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.