بازی گرسنه خرس بابی حاضر

گرسنه خرس بابی

بازی توضیحات: خوراک خرس گرسنه است.لازم برای حذف تیغه های چوبی به طوری که غذا را به دهان از خرس نورد.با هر سطح بازی پیچیده تر می شود، آن را بیشتر و بیشتر به میله های زندان می شود و باید آنها را تمیز به طوری که مواد غذایی از دست داده است، و مستقیما به دهان خرس نورد.

خوراک خرس گرسنه است.لازم برای حذف تیغه های چوبی به طوری که غذا را به دهان از خرس نورد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین گرسنه خرس بابی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش گرسنه خرس بابی. فراموش نکنید که این بازی به رای گرسنه خرس بابی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.