بازی ترسناک تاریخ کور حاضر

ترسناک تاریخ کور

بازی توضیحات: شما در اسرع وقت نیاز به ترک اتاق، در غیر این صورت شما گرفتار و شما یک زن نمی خواهد برود.به سرعت دکمه بر روی صفحه کلید برای فرار از آزار و اذیت زنان، برای کمک به شما فلش قرمز نشان می دهد جهت را فشار دهید.

شما در اسرع وقت نیاز به ترک اتاق، در غیر این صورت شما گرفتار و شما یک زن نمی خواهد برود.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین ترسناک تاریخ کور () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش ترسناک تاریخ کور. فراموش نکنید که این بازی به رای ترسناک تاریخ کور و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.