بازی آمیزش جزایر کنوت حاضر

آمیزش جزایر کنوت

بازی توضیحات: مانور کشتی خود را در میان صخره، انتخاب کنید تا به پاداش، دوج گاه به گاه پرواز دانه.هنگامی که شما قدرت کافی که شما از چیدن تا پاداش را دریافت کنید، شما می توانید از صخره های در تراشه را بشکند.

مانور کشتی خود را در میان صخره، انتخاب کنید تا به پاداش، دوج گاه به گاه پرواز دانه.هنگامی که شما قدرت کافی که شما از چیدن تا پاداش را دریافت کنید، شما می توانید از صخره های در تراشه را بشکند.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین آمیزش جزایر کنوت () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش آمیزش جزایر کنوت. فراموش نکنید که این بازی به رای آمیزش جزایر کنوت و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.