بازی هزارتوی 3 حاضر

هزارتوی 3

بازی توضیحات: با کلیک بر روی مرد کوچک، و شروع به بازی.برو از طریق پیچ و خم و زنده بماند.آیا دیوارها، اشیاء و برحذر بودن از اسلحه تیراندازی برخورد کند.

با کلیک بر روی مرد کوچک، و شروع به بازی.برو از طریق پیچ و خم و زنده بماند.آیا دیوارها، اشیاء و برحذر بودن از اسلحه تیراندازی برخورد کند.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین هزارتوی 3 () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش هزارتوی 3. فراموش نکنید که این بازی به رای هزارتوی 3 و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.