بازی نجات گوگل حاضر

نجات گوگل

بازی توضیحات: Pikachu حال تماس با شما در سفر.او قادر به پریدن نیستند و به آرامی، بنابراین شما باید به مدیریت یک قهرمان است.جمع آوری پاداش، برحذر بودن از دشمنان و رسیدن به پایان بازی است.

Pikachu حال تماس با شما در سفر.او قادر به پریدن نیستند و به آرامی، بنابراین شما باید به مدیریت یک قهرمان است.جمع آوری پاداش، برحذر بودن از دشمنان و رسیدن به پایان بازی است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین نجات گوگل () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش نجات گوگل. فراموش نکنید که این بازی به رای نجات گوگل و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.