بازی زوما کانگورو حاضر

زوما کانگورو

بازی توضیحات: زوما کانگورو معمول زوم، کلاسیک، فقط به عنوان حامیان رئیس شکستن کانگورو.او نیاز به شلیک توپ به طوری که آنها در یک زنجیره ای از سه یا بیشتر از توپ از همان رنگ به انتظارنشسته بودند، سپس آنها را ناپدید می شوند.

زوما کانگورو معمول زوم، کلاسیک، فقط به عنوان حامیان رئیس شکستن کانگورو.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین زوما کانگورو () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش زوما کانگورو. فراموش نکنید که این بازی به رای زوما کانگورو و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.