بازی حفظ و مراقبت از حیوانات حاضر

حفظ و مراقبت از حیوانات

بازی توضیحات: شما یک سگ در خیابان یافت می شود و شما می توانید او را ترک نمی کند.نگاهی به توله سگ، نام خود فکر می کنم، در وان شستشو، غذا غذای خوشمزه و در لباس شیک تغییر.

شما یک سگ در خیابان یافت می شود و شما می توانید او را ترک نمی کند.نگاهی به توله سگ، نام خود فکر می کنم، در وان شستشو، غذا غذای خوشمزه و در لباس شیک تغییر.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین حفظ و مراقبت از حیوانات () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش حفظ و مراقبت از حیوانات. فراموش نکنید که این بازی به رای حفظ و مراقبت از حیوانات و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.