بازی Doktris حاضر

Doktris

بازی توضیحات: این است که رفتن به تتریس در بندر، راست بر روی بارج محموله توسعه و اگر شما غیر روحانی کردن به درستی، سپس آن را retracts بسیاری از محموله.

این است که رفتن به تتریس در بندر، راست بر روی بارج محموله توسعه و اگر شما غیر روحانی کردن به درستی، سپس آن را retracts بسیاری از محموله.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین Doktris () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش Doktris. فراموش نکنید که این بازی به رای Doktris و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.