بازی کلیک کنید ماز 2 حاضر

کلیک کنید ماز 2

بازی توضیحات: بسیار سرگرم کننده بازی، آن را باید با توپ کوچک سفید باشد، کنترل توپ کوچک قرمز، عبور از آن را از طریق پیچ و خم را به توپ بزرگ قرمز.با هر سطح بازی های جدید را افزایش می دهد مشکل است.

بسیار سرگرم کننده بازی، آن را باید با توپ کوچک سفید باشد، کنترل توپ کوچک قرمز، عبور از آن را از طریق پیچ و خم را به توپ بزرگ قرمز.با هر سطح بازی های جدید را افزایش می دهد مشکل است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کلیک کنید ماز 2 () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کلیک کنید ماز 2. فراموش نکنید که این بازی به رای کلیک کنید ماز 2 و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.