بازی کودکستان حاضر

کودکستان

بازی توضیحات: پس از کار به عنوان یک معلم مهد کودک است.بازی شروع می شود با یک فرزند، و اگر با آن معامله، تعدادی از بچه ها بزرگ شده است.بچه ها باید به طور مداوم پس از آن، غذا، تغییر پوشک بچه را از نگاه.

پس از کار به عنوان یک معلم مهد کودک است.بازی شروع می شود با یک فرزند، و اگر با آن معامله، تعدادی از بچه ها بزرگ شده است.بچه ها باید به طور مداوم پس از آن، غذا، تغییر پوشک بچه را از نگاه.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کودکستان () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کودکستان. فراموش نکنید که این بازی به رای کودکستان و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.