بازی بلوز POGO حاضر

بلوز POGO

بازی توضیحات: کانن به ضرب گلوله از POGO ربات های مورد علاقه خود را و اجازه دهید آن را پرواز تا آنجا که امکان پذیر است.مدیریت مسیر حرکت آن.فراموش نکنید که برای خرید ارتقاء و تجهیزات اضافی.

کانن به ضرب گلوله از POGO ربات های مورد علاقه خود را و اجازه دهید آن را پرواز تا آنجا که امکان پذیر است.مدیریت مسیر حرکت آن.فراموش نکنید که برای خرید ارتقاء و تجهیزات اضافی.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین بلوز POGO () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش بلوز POGO. فراموش نکنید که این بازی به رای بلوز POGO و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.