بازی کانال فردی حاضر

کانال فردی

بازی توضیحات: به اشتراک گرسنه و بد فردی باید پازل را حل کند.سپس با منجنیق کمک او می تواند یک سیب که فردی با لذت غذا خوردن را بزنند.

به اشتراک گرسنه و بد فردی باید پازل را حل کند.سپس با منجنیق کمک او می تواند یک سیب که فردی با لذت غذا خوردن را بزنند.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کانال فردی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کانال فردی. فراموش نکنید که این بازی به رای کانال فردی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.