بازی ربات های افراطی حاضر

ربات های افراطی

بازی توضیحات: هدف از تخریب پایگاه دشمن است.تو به رفتن را از طریق، کشتن روبات های دشمن در طول راه.این نیاز به مقدار زیادی از انرژی، بنابراین بعد از هر مرحله شما نیاز به تعمیر ربات و سلاح های خود را تغییر، در غیر این صورت شما نمی تواند کنار آمدن با این کار.

هدف از تخریب پایگاه دشمن است.تو به رفتن را از طریق، کشتن روبات های دشمن در طول راه.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین ربات های افراطی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش ربات های افراطی. فراموش نکنید که این بازی به رای ربات های افراطی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.