بازی مینی با چیپ و دیل حاضر

مینی با چیپ و دیل

بازی توضیحات: چیپ و دیل سعی می کنید برای پیدا کردن دوستان با دیگر شخصیت های دیزنی.آنها به ارمغان آورد و اولین دوست دختر - دختر میکی ماوس بود.همانطور که او آن را حاضرین در سیاه و سفید است.رنگ آنها و ایجاد روشنایی بیشتر است.

چیپ و دیل سعی می کنید برای پیدا کردن دوستان با دیگر شخصیت های دیزنی.آنها به ارمغان آورد و اولین دوست دختر - دختر میکی ماوس بود.همانطور که او آن را حاضرین در سیاه و سفید است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مینی با چیپ و دیل () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مینی با چیپ و دیل. فراموش نکنید که این بازی به رای مینی با چیپ و دیل و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.