بازی مزرعه عادلانه من حاضر

مزرعه عادلانه من

بازی توضیحات: خریداری یک خانه کوچک در روستا؟بیا کشاورزی بهبود.شخم زدن زمین، دانه های گیاهی، مراقبت از گیاهان و برداشت.برای گسترش و خرید بذرهای جدید.

خریداری یک خانه کوچک در روستا؟بیا کشاورزی بهبود.شخم زدن زمین، دانه های گیاهی، مراقبت از گیاهان و برداشت.برای گسترش و خرید بذرهای جدید.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مزرعه عادلانه من () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مزرعه عادلانه من. فراموش نکنید که این بازی به رای مزرعه عادلانه من و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.