بازی زامبی دفاع حاضر

زامبی دفاع

بازی توضیحات: وایکینگها قلعه مطابق مد روز ساخته شده است، اما زامبی تصمیم به حمله به مردم.سعی کنید به پراکندگی آنها را برای به دام انداختن و جلوگیری از ویرانی ساختمان.

وایکینگها قلعه مطابق مد روز ساخته شده است، اما زامبی تصمیم به حمله به مردم.سعی کنید به پراکندگی آنها را برای به دام انداختن و جلوگیری از ویرانی ساختمان.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین زامبی دفاع () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش زامبی دفاع. فراموش نکنید که این بازی به رای زامبی دفاع و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.