بازی پسر جاذبه حاضر

پسر جاذبه

بازی توضیحات: اختراع یک روش برای کمک به شما به توپ آبی.استفاده از حرکت، گرانش، پریدن.چیز اصلی - برای دستیابی به نتایج مورد نظر را در هر سطح.

اختراع یک روش برای کمک به شما به توپ آبی.استفاده از حرکت، گرانش، پریدن.چیز اصلی - برای دستیابی به نتایج مورد نظر را در هر سطح.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین پسر جاذبه () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش پسر جاذبه. فراموش نکنید که این بازی به رای پسر جاذبه و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.