بازی تیرانداز اپل حاضر

تیرانداز اپل

بازی توضیحات: هدف شما در این بازی در حال حاضر این است که شما باید دقت خود را در عمل نشان می دهد. هنگامی که شما شروع بازی، شما یک شخصیت با یک تیر و کمان را ببینید، جایی که شما به کار خود ادامه خواهد داد. در مقابل آن خواهد بود که 20 متر است که یک مرد با سیب بر روی سر خود را، شغل شما این است که مستقیما به اپل.

هدف شما در این بازی در حال حاضر این است که شما باید دقت خود را در عمل نشان می دهد. هنگامی که شما شروع بازی، شما یک شخصیت با یک تیر و کمان را ببینید، جایی که شما به کار خود ادامه خواهد داد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین تیرانداز اپل () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش تیرانداز اپل. فراموش نکنید که این بازی به رای تیرانداز اپل و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.