بازی مخازن 3D حاضر

مخازن 3D

بازی توضیحات: اگر شما از طرفداران مبارزه با بازی ها، تجهیزات نظامی و تانک در واقع، در این بازی شما تمام خواهد شد که شما می خواهید خیلی پیدا کنید. نگاهی بر مدیریت قدرتمند ترین تانک برای نابود کردن ارتش دشمن تمام. از همه مهمتر اجازه ندهید که خود را کشتن آنها را قبل از و SAP پول از اتومبیل غرق ارتقا مخزن شما.

اگر شما از طرفداران مبارزه با بازی ها، تجهیزات نظامی و تانک در واقع، در این بازی شما تمام خواهد شد که شما می خواهید خیلی پیدا کنید. نگاهی بر مدیریت قدرتمند ترین تانک برای نابود کردن ارتش دشمن تمام.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مخازن 3D () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مخازن 3D. فراموش نکنید که این بازی به رای مخازن 3D و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.