بازی درایور اضطراری حاضر

درایور اضطراری

بازی توضیحات: به احساس عمق از اتومبیل های چرخ سعی می کنید برای هدایت آمبولانس و حتی با چراغ قرمز چشمک می زنند. اما آماده برای این واقعیت است که هیچ کس در راه به من بدهید چون شما را مجبور به مانور چرا که بیمار در عرض چند دقیقه می میرند و پس از آن ماموریت خود را شکست خورده و بازی به پایان رسیده است.

به احساس عمق از اتومبیل های چرخ سعی می کنید برای هدایت آمبولانس و حتی با چراغ قرمز چشمک می زنند.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین درایور اضطراری () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش درایور اضطراری. فراموش نکنید که این بازی به رای درایور اضطراری و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.