بازی 2 بسیاری از اشکالات حاضر

2 بسیاری از اشکالات

بازی توضیحات: در اینجا اشکالات هستند که آشفته و اجرا بر روی برگ. معنای بازی است که به عنوان بسیاری از اشکالات از همان رنگ در شکل کشیده شده توسط شما را در اطراف آنها جمع آوری کند. ما نیاز به حذف تمام اشکالات، می روم تنها دو نفر متفاوت است. ترکیب قطعات یکسان، به طوری که آنها را به یکی تبدیل شده است. برای این کار شما نیاز دارید که به سرعت به عنوان امکان پذیر است.

در اینجا اشکالات هستند که آشفته و اجرا بر روی برگ. معنای بازی است که به عنوان بسیاری از اشکالات از همان رنگ در شکل کشیده شده توسط شما را در اطراف آنها جمع آوری کند.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین 2 بسیاری از اشکالات () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش 2 بسیاری از اشکالات. فراموش نکنید که این بازی به رای 2 بسیاری از اشکالات و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.