بازی کودکان فروشگاه مواد غذایی حاضر

کودکان فروشگاه مواد غذایی

بازی توضیحات: کودکان قدم زدن در کوچه و خیابان، همیشه گرسنه است. آنها می خواهند تا آنها را بخورند و فقط شما می تواند کمک کند. آنها به شما نگاه چادر و مواد غذایی، که آنها حاضر به پرداخت را انتخاب کنید. شما نیاز به زمان به آنها خدمت می کنند، تا آخر زمان، و آنها را از کوچک خود را منحرف نمی، اما چادر سرگرم کننده است.

کودکان قدم زدن در کوچه و خیابان، همیشه گرسنه است. آنها می خواهند تا آنها را بخورند و فقط شما می تواند کمک کند. آنها به شما نگاه چادر و مواد غذایی، که آنها حاضر به پرداخت را انتخاب کنید.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین کودکان فروشگاه مواد غذایی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش کودکان فروشگاه مواد غذایی. فراموش نکنید که این بازی به رای کودکان فروشگاه مواد غذایی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.