بازی یک جنگ دریایی حاضر

یک جنگ دریایی

بازی توضیحات: شما در حال درگیر در نبرد دریا با کشتی های دشمن، که منجر به شما از اسلحه حمله می شود. آیا نیازمند برای پاسخ به چنین رفتار جسورانه است که به خوبی در نظر گرفتن هدف در اراذل. سعی کنید به ساقه بنابراین فقط در کشتی، به دلیل آن می تواند به شما قبل از غرق. با چشم با چه نیرویی باید تصویب به ضرب گلوله کشته و آن را در همه زمان ها شلیک شده است.

شما در حال درگیر در نبرد دریا با کشتی های دشمن، که منجر به شما از اسلحه حمله می شود. آیا نیازمند برای پاسخ به چنین رفتار جسورانه است که به خوبی در نظر گرفتن هدف در اراذل.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین یک جنگ دریایی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش یک جنگ دریایی. فراموش نکنید که این بازی به رای یک جنگ دریایی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.