بازی پلیس تیرانداز از خفا حاضر

پلیس تیرانداز از خفا

بازی توضیحات: است تا با ماموریت های مختلف آمده است. ایده آنها این است که تمام اهداف است. کنترل: A، S، D - منطقه زوم از راه دور. Z، X، C - اندازه از این منطقه است. V، B، N - شکل منطقه است. موس را به ساقه.

است تا با ماموریت های مختلف آمده است. ایده آنها این است که تمام اهداف است. کنترل: A، S، D - منطقه زوم از راه دور. Z، X، C - اندازه از این منطقه است. V، B، N - شکل منطقه است. موس را به ساقه.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین پلیس تیرانداز از خفا () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش پلیس تیرانداز از خفا. فراموش نکنید که این بازی به رای پلیس تیرانداز از خفا و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.