بازی 2D حذفی حاضر

2D حذفی

بازی توضیحات: طرفداران بوکس به این 2 D بازی می خواهم. در مقابل شما را در یک زمان به هفت شرکت کنندگان از سراسر جهان ظاهر می شود و شما نیاز به پیروزی بیش از هر یک از آنها را به نفع خود. آنها برای این عنوان را به آخرین مبارزه، به طوری که کاملا آماده چنین فرصتی را به آنها جلوگیری می شود.

طرفداران بوکس به این 2 D بازی می خواهم. در مقابل شما را در یک زمان به هفت شرکت کنندگان از سراسر جهان ظاهر می شود و شما نیاز به پیروزی بیش از هر یک از آنها را به نفع خود.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین 2D حذفی () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش 2D حذفی. فراموش نکنید که این بازی به رای 2D حذفی و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.