بازی مبارزه با پیشرفته حاضر

مبارزه با پیشرفته

بازی توضیحات: جنگ بین سیارات و شما یکی از واحد های اصلی مبارزه با آن وجود دارد. هواپیما خود را کاهش دهید به کشتی دشمن اصابت گلوله قرار گرفت و در حال حاضر شما نیاز به زنده ماندن بر روی یک سیاره بیگانه است. این ارائه می دهد تعدادی از مناطق هستند که مهمات پنهان، سلاح ها و کیت های پزشکی است. جمع آوری و دور از بیگانه تمام دشمنان که به شما حمله.

جنگ بین سیارات و شما یکی از واحد های اصلی مبارزه با آن وجود دارد. هواپیما خود را کاهش دهید به کشتی دشمن اصابت گلوله قرار گرفت و در حال حاضر شما نیاز به زنده ماندن بر روی یک سیاره بیگانه است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مبارزه با پیشرفته () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مبارزه با پیشرفته. فراموش نکنید که این بازی به رای مبارزه با پیشرفته و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.