بازی انتظار اعدام به سر میبرند حاضر

انتظار اعدام به سر میبرند

بازی توضیحات: در این بازی شما باید نقش مادربزرگ خنک، که با این نسخهها کار به عنوان آشپز در زندان است. او سعی خواهد کرد که برای جلوگیری از اخراج شدن. از آنجا که کوک وظیفه این یکی از مسئولیت های خود نمی باشد. به عنوان وظیفه خود را به حذف زندانیان و از همه مهمتر اطمینان حاصل شود که آنها مبارزه شروع نشده است.

در این بازی شما باید نقش مادربزرگ خنک، که با این نسخهها کار به عنوان آشپز در زندان است. او سعی خواهد کرد که برای جلوگیری از اخراج شدن. از آنجا که کوک وظیفه این یکی از مسئولیت های خود نمی باشد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین انتظار اعدام به سر میبرند () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش انتظار اعدام به سر میبرند. فراموش نکنید که این بازی به رای انتظار اعدام به سر میبرند و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.