بازی قهرمان کماندار حاضر

قهرمان کماندار

بازی توضیحات: جوهر از این بازی این است که شما باید برای نابود کردن تمام دشمنان که به شما حمله خواهد کرد. باید آن را با تعظیم است، که به شما بدهد. آیا نیازمند به ساقه به عنوان های زیادی را به عنوان هدف احتمالی دشمن است. باید انجام شود این است که با ماوس، کمک خواهد کرد که شما را به مسیر و قدرت پرواز فلش را انتخاب کنید.

جوهر از این بازی این است که شما باید برای نابود کردن تمام دشمنان که به شما حمله خواهد کرد. باید آن را با تعظیم است، که به شما بدهد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین قهرمان کماندار () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش قهرمان کماندار. فراموش نکنید که این بازی به رای قهرمان کماندار و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.