بازی زمستان باغ پری حاضر

زمستان باغ پری

بازی توضیحات: در خارج، زمستان، و همانطور که می دانید پری می توانم تحمل نیست سرد است. اما جایگاه ویژه ای به نام باغ زمستان وجود دارد. در باغ تمام پریا زمستان، به عنوان گرم در تابستان وجود ندارد، اما آن را برای آنها قابل تحمل است. یکی از پریا با هواپیما به شما را برای شما به کمک لباس او را تا برای زمستان، البته، به پوشیدن یک کت خز، اما کمی خصوصی تر.

در خارج، زمستان، و همانطور که می دانید پری می توانم تحمل نیست سرد است. اما جایگاه ویژه ای به نام باغ زمستان وجود دارد.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین زمستان باغ پری () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش زمستان باغ پری. فراموش نکنید که این بازی به رای زمستان باغ پری و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.