بازی 1 بسکتبال حاضر

1 بسکتبال

بازی توضیحات: در آینده دور، زمانی که مردم آموخته که چگونه برای توانمند سازی زندگی فردی از بخش های بدن، در این مورد سر با دست او دوخته شده، و این رویداد بسیار غیر معمول بازی بسکتبال است. وظیفه شما - برای دریافت توپ در سبد حریف و جلوگیری از حملات خود، تنها با استفاده از سر خود را با دست خود.

در آینده دور، زمانی که مردم آموخته که چگونه برای توانمند سازی زندگی فردی از بخش های بدن، در این مورد سر با دست او دوخته شده، و این رویداد بسیار غیر معمول بازی بسکتبال است.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین 1 بسکتبال () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش 1 بسکتبال. فراموش نکنید که این بازی به رای 1 بسکتبال و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.