بازی ماجراهای ابرقهرمان حاضر

ماجراهای ابرقهرمان

بازی توضیحات: بازیکن باید برای رفتن به ماجراهای جلسه به عنوان یک مرد کوچک، فوق العاده - شهرستان قهرمان است. در راه خود را به شما می تواند یک مانع های مختلف را امتحان کنید. که آنها را مجبور به رفتن فکر می کنم در مورد چگونگی انجام این کار به درستی. مرد کوچک می تواند به اندازه کافی بالا، و لغزش در این بازی پرش

بازیکن باید برای رفتن به ماجراهای جلسه به عنوان یک مرد کوچک، فوق العاده - شهرستان قهرمان است. در راه خود را به شما می تواند یک مانع های مختلف را امتحان کنید.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین ماجراهای ابرقهرمان () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش ماجراهای ابرقهرمان. فراموش نکنید که این بازی به رای ماجراهای ابرقهرمان و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.