بازی مهاجم زامبی 3 حاضر

مهاجم زامبی 3

بازی توضیحات: تماس با یک دوست و بازی در یک زمان. چه کسی خواهد بود قادر به قطع تمام زامبی و نگه داشتن در مدت زمان محدود است؟ ساقه، استفاده از نارنجک و از مرگ خود لذت ببرید. سوابق خود را، که به طور مداوم نیاز به برنده شدن و بهبود نتایج خود را به عنوان یک شکارچی واقعی از زامبی قرار دهید.

تماس با یک دوست و بازی در یک زمان. چه کسی خواهد بود قادر به قطع تمام زامبی و نگه داشتن در مدت زمان محدود است؟ ساقه، استفاده از نارنجک و از مرگ خود لذت ببرید.

© playgame24.com - رایگان بازی آنلاین مهاجم زامبی 3 () دانلود بازی آنلاین، بازی فلش مهاجم زامبی 3. فراموش نکنید که این بازی به رای مهاجم زامبی 3 و به اشتراک گذاری این بازی خود را با بهترین دوستان است.